Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 15 czerwca 2023 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów odbędzie się w czwartek 15 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sali 1.20.

Planowany porządek posiedzenia:

1.Komunikaty Prorektorki ds. kształcenia i studentów

2. Opiniowanie kandydatury do nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

3. Powołanie ekspertów do opiniowania wniosków dotyczących awansu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych.

4. Opinia do wniosku w sprawie ustalenia programu studiów dla nowej formy studiów – filologia germańska, II stopień studia niestacjonarne

5. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów od cyklu dydaktycznego 2023/2024

 1. Geografia – studia stacjonarne I stopnia
 2. Inżynieria zagrożeń środowiskowych – studia stacjonarne I stopnia
 3. Praca socjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 4. Socjologia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 5. Filologia germańska – studia stacjonarne I stopnia
 6. Historia sztuki – studia stacjonarne I stopnia
 7. Komunikacja promocyjna i kryzysowa – studia stacjonarne I stopnia
 8. Kulturoznawstwo – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 9. Kulturoznawstwo – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 10. Sztuka pisania – studia stacjonarne I stopnia
 11. Turystyka historyczna – studia stacjonarne I stopnia
 12. Informatyka stosowana – studia stacjonarne I stopnia
 13. Nauki o rodzinie – studia stacjonarne I stopnia
 14. Teologia – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie
 15. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną – studia stacjonarne I stopnia
 16. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne I stopnia
 17. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne II stopnia
 18. Etnologia i antropologia kulturowa – studia stacjonarne I stopnia
 19. Grafika – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 20. Reżyseria – studia stacjonarne I stopnia

6. Wolne wnioski.

return to top