Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 20 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sali 1.20.

Porządek posiedzenia:

1. Komunikaty Prorektora ds. kształcenia i studentów.

2. Opinia do projektu uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2023/2024.

3. Opinia do projektu uchwały zmieniającej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2022/2023.

4. Opinia do projektu uchwały zmieniającej w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2022/2023.

5. Opiniowanie kandydatury do nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.

6. Opinia do projektu programu nowych studiów podyplomowych:

  1. Doskonalące studia podyplomowe  dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej;
  2. Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące  nauczycieli do nauczania informatyki;
  3. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki.

7. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów:

 obowiązujące od cyklu dydaktycznego 2022/2023:

  1. administracja II stopień, studia niestacjonarne;
  2. administrowanie środowiskiem II stopień, studia stacjonarne;
  3. bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne;
  4. biofizyka – spec. nauka o materiałach biologicznych i farmaceutycznych – w języku angielskim II stopień, studia stacjonarne;
  5. creative management in new media (zarządzanie kreatywne w nowych mediach) II stopień, studia stacjonarne;
  6. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopień, studia stacjonarne;
  7. filologia germańska I i II stopień, studia stacjonarne;
  8. geologia II stopień, studia stacjonarne;
  9. matematyka I i II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne;
  10. międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji I i II stopień, studia stacjonarne;
  11. muzyka w multimediach I i II stopień, studia stacjonarne;
  12. nauki o rodzinie I i II stopień, studia stacjonarne;
  13. politologia II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne;
  14. projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopień, studia stacjonarne;
  15. turystyka II stopień, studia stacjonarne;
  16. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne;

 zmiana w cyklach:

  1. fizyka II stopień, studia stacjonarne – zmiana w cyklu 2021/2022;
  2. teologia jednolite magisterskie, studia stacjonarnie i niestacjonarne – zmiana w cyklach 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020;

8. Opinia do wniosku Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w sprawie likwidacji od roku akademickiego 2022/2023 studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią.

9. Wolne wnioski.

return to top