Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wyróżnienia JM Rektora UŚ (SMoDA)

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla nauczycieli/nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę (konkurs rozstrzygnięty) 

Pióro na zapisanym papierzeKonkurs pn. „Listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla nauczycieli/nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022 organizowany w ramach Systemu Motywacyjnego w Dydaktyce Akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach finansowanego z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej” ma charakter indywidualny i kierowany jest do tych osób, które w roku akademickim 2021/2022 opracowały lub zrealizowały elementy programu kształcenia w obrębie kierunku odznaczające się najwyższą jakością realizacji w skali wydziału.

Decyzję o wyróżnieniu nauczyciela lub nauczycielki akademickiej listem gratulacyjnym i przyznaniu dodatku zadaniowego, podejmuje JM Rektor. Na sfinansowanie konkursu przeznaczono kwotę łącznie 70 000 zł, a maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku wynosi 729 zł brutto. Konkurs finansowany jest ze środków Inicjatywy Doskonałości Badawczej, która zakłada m.in. stworzenie najlepszych warunków do rozwoju zawodowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych oraz dydaktycznych kadry naukowej.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie: Zarządzenie Rektora nr 140/2022 (us.edu.pl)

Wyniki konkursu
W trzech kategoriach konkursowych: praca ze studentami, innowacje dydaktyczne, współpraca w ramach dydaktyki, wyróżnionych przez JM Rektora listem gratulacyjnym za doskonałą dydaktykę zostało łącznie 94 nauczycieli i nauczycielek akademickich z 9 jednostek Uniwersytetu.

return to top