Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyróżnienia JM Rektora UŚ (SMoDA)

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2022/2023 (konkurs rozstrzygnięty)

W dniu 3 listopada 2023 r. ruszyła druga edycja konkursu przyznawania Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za doskonałą dydaktykę, organizowanego w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, finansowanego z programu „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”.

Konkurs ma charakter indywidualny i kierowany jest do tych osób, które w roku akademickim 2022/2023 opracowały lub zrealizowały elementy programu kształcenia w obrębie kierunku odznaczające się najwyższą jakością realizacji w skali wydziału.

Wyróżnienia przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • praca ze studentami lub doktorantami;
  • innowacje dydaktyczne;
  • współpraca w ramach dydaktyki;
  • wybitny nauczyciel.

Decyzję o wyróżnieniu nauczyciela akademickiego/nauczycielki akademickiej i przyznaniu dodatku zadaniowego podejmuje JM Rektor.

Konkurs finansowany jest ze środków Inicjatywy Doskonałości Badawczej, która zakłada m.in. stworzenie najlepszych warunków do rozwoju zawodowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych oraz dydaktycznych kadry naukowej. Na sfinansowanie konkursu przeznaczono kwotę łącznie do 200 000 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku wyniesie maksymalnie 2 000 zł.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie: Zarządzenie Rektora nr 175/2023 (us.edu.pl)

Zgłoszenia zawierające listy osób rekomendowanych do Wyróżnienia JM Rektora dziekan albo dyrektor jednostki przesyła do Prorektora ds. kształcenia i studentów za pośrednictwem Biura Jakości Kształcenia na adres mailowy: smoda@us.edu.pl  w terminie do 22 listopada 2023 r. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz zgłoszeniowy:

Wyniki konkursu za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2022/2023
Przyznanych zostało łącznie 100 wyróżnień z 12 jednostek Uniwersytetu w czterech kategoriach konkursowych: praca ze studentami (nagrodzono 24 osoby), innowacje dydaktyczne (nagrodzono 49 osób), współpraca w ramach dydaktyki (nagrodzono 5 osób), wybitny nauczyciel (nagrodzono 22 osoby). Wszystkie osoby rekomendowane przez rady dydaktyczne albo dyrekcje jednostek zostały nagrodzone (nagroda finansowa w wysokości 1 671 zł brutto oraz list gratulacyjny).

 

 

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla nauczycieli/nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę (konkurs rozstrzygnięty) 

Pióro na zapisanym papierzeKonkurs pn. „Listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla nauczycieli/nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022 organizowany w ramach Systemu Motywacyjnego w Dydaktyce Akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach finansowanego z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej” ma charakter indywidualny i kierowany jest do tych osób, które w roku akademickim 2021/2022 opracowały lub zrealizowały elementy programu kształcenia w obrębie kierunku odznaczające się najwyższą jakością realizacji w skali wydziału.

Decyzję o wyróżnieniu nauczyciela lub nauczycielki akademickiej listem gratulacyjnym i przyznaniu dodatku zadaniowego, podejmuje JM Rektor. Na sfinansowanie konkursu przeznaczono kwotę łącznie 70 000 zł, a maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku wynosi 729 zł brutto. Konkurs finansowany jest ze środków Inicjatywy Doskonałości Badawczej, która zakłada m.in. stworzenie najlepszych warunków do rozwoju zawodowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych oraz dydaktycznych kadry naukowej.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie: Zarządzenie Rektora nr 140/2022 (us.edu.pl)

Wyniki konkursu za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022
W trzech kategoriach konkursowych: praca ze studentami, innowacje dydaktyczne, współpraca w ramach dydaktyki, wyróżnionych przez JM Rektora listem gratulacyjnym za doskonałą dydaktykę zostało łącznie 94 nauczycieli i nauczycielek akademickich z 9 jednostek Uniwersytetu.

Lista laureatów: 

return to top