Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 30 listopada 2020 r. o godz. 13.00

Spotkanie przeprowadzone będzie w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Ustalony porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie przez Komisję wniosków złożonych przez nauczycieli akademickich ubiegających się o awans na stanowisko profesora uczelni lub adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych;
  2. Przyjęcie rekomendacji dotyczących wzmocnienia w Uniwersytecie Śląskim jakości kształcenia zdalnego na podstawie wyników przeprowadzonej w tym zakresie ankiety.

return to top