Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doskonały kierunek (SMoDA)

Doskonały kierunek (konkurs rozstrzygnięty)

znak strzałki na niebieskim tleAdresatami konkursu pn. „Doskonały kierunek (zgodnie z założeniami nowej koncepcji studiów), dla rad dydaktycznych kierunków studiów w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (SMoDA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, finansowanego z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej” są dyrekcje kierunków studiów wraz z radami dydaktycznymi. Celem konkursu jest nagrodzenie certyfikatem „Doskonały kierunek” i nagrodą finansową tych kierunków studiów, które przeprowadzą i przedstawią diagnozę, inspirowaną założeniami nowej koncepcji studiów, dotyczącą uwarunkowań społeczno-gospodarczych konkretnego kierunku, a także zakładanych kompetencji zarówno kandydata na studia, jak i absolwenta zgłaszanego w konkursie kierunku.

Przewidziano pięć równorzędnych nagród w wysokości 7 000 zł (komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu podziału środków). Na sfinansowanie konkursu przeznaczono kwotę łącznie 35 000 zł. Konkurs finansowany jest ze środków Inicjatywy Doskonałości Badawczej, która zakłada m.in. stworzenie najlepszych warunków do rozwoju zawodowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym budowanie i podnoszenie kompetencji badawczych oraz dydaktycznych kadry naukowej.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie: Zarządzenie Rektora nr 141/2022 (us.edu.pl)

return to top