Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 23 listopada 2020 r. o godz. 13.00

Spotkanie przeprowadzone będzie w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Ustalony porządek posiedzenia:

 1. Analiza przeprowadzonej rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021;
 2. Opinia do wniosku inicjującego utworzenie w Fili w Cieszynie nowego kierunku zarządzanie kadrami w biznesie i administracji na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 3. Wypracowanie rekomendacji dotyczących sposobu realizacji studenckich praktyk zawodowych, szczególnie praktyk nauczycielskich;
 4. Informacja o stanie prac nad opiniowaniem przez Komisję zgłoszonych wniosków o awans na profesora uczelni lub adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych;
 5. Opinia do wniosku w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku mechatronika II stopień (inżynierskie), studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim;
 6. Przedstawienie wniosków ze spotkań na temat kształcenia zadanego:
  • konieczność korekty sposobów weryfikacji efektów kształcenia w kontekście kształcenia
  • prośby studentów o jasne sformułowanie sposobów weryfikacji efektów kształcenia, a zwłaszcza narzędzi, jakie będą wykorzystywane podczas weryfikacji;
  • wnioski uczestników szkolenia.
 1. Informacja o składzie powołanego Zespołu ds. jakości kształcenia i  akredytacji oraz przedstawienie zakresu jego prac;
 2. Omówienie wyników przeprowadzonej w UŚ pierwszej ankiety ewaluacji kształcenia zdalnego;
 3. Wolne wnioski

W spotkaniu uczestniczyć będą także:

 1. Pełnomocniczka Rektora ds. rekrutacji (pkt. 1 porządku posiedzenia)
 2. Pełnomocniczka Rektora ds. kształcenia nauczycieli (pkt. 3 porządku);
 3. inicjatorzy wniosku w sprawie utworzenia nowego kierunku (pkt. 2 porządku).

return to top