Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 5 września 2022 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się  w poniedziałek 5 września 2022 r. o godz. 13.00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sali 1.20.

Porządek posiedzenia

  1. Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów;
  2. Opinia do projektu programu nowych studiów podyplomowych: Kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej;
  3. Informacja dotycząca wyboru osób do listów gratulacyjnych JM Rektora dotyczących istotnych osiągnięć dydaktycznych;
  4. Powołanie ekspertów do opiniowania wniosków dotyczących awansu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych;
  5. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów:

obowiązujące od cyklu dydaktycznego 2022/2023:

a) Inżynieria biomedyczna I i II stopień, studia stacjonarne

b) Biotechnologia II stopień, studia stacjonarne

c) Fizyka II stopień, studia stacjonarne w jęz. angielskim

d) Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

zmiana w cyklach:

a) Teologia jednolite magisterskie, studia niestacjonarne – zmiana w cyklu 2020/2021

b) Teologia, specjalność pastoralna jednolite magisterskie, studia stacjonarne – zmiana w cyklach 2020/2021 i 2021/2022

6. Wolne wnioski.

return to top