Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 12 października 2023 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w czwartek 12 października 2023 r. o godz. 13.00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sali 1.20.

 Planowany porządek posiedzenia:

 1. Komunikaty Prorektorki ds. kształcenia i studentów.
 2. Sprawy organizacyjne związane z uruchamianiem Kolegium Dydaktyki Ogólnouniwersyteckiej:
  1. Regulamin Kolegium
  2. Zarządzenie w sprawie sposobu organizacji zajęć realizowanych w ramach modułów obszarowych wspierających kształcenie kierunkow
  3. Zarządzenie w sprawie sposobu organizacji zajęć w ramach Otwartych Modułów Uniwersyteckich (OMU) i Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (OOD)
 3. Wdrażanie nowej koncepcji kształcenia językowego, w szczególności omówienie diagnozy poziomu kompetencji językowych osób rozpoczynających studia.
 4. Vademecum studenckie – kolejne kroki adaptacji studentów pierwszego roku.
 5. Organizacja zajęć z wychowania fizycznego.
 6. Komunikaty Pełnomocniczki Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji dr hab. Jolanty Skutnik, prof. UŚ.
 7. Wolne wnioski – Opiniowanie programu studiów podyplomowych Studia podyplomowe Odnawialne Źródła Energii

return to top