Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 19 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Porządek posiedzenia.

 1. Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów;
 2. Informacja o pracach Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Regulaminie Studiów UŚ;
 3. Przyjęcie projektu zmian w Regulaminie studiów w UŚ,
 4. Opinia do projektu organizacji roku akademickiego 2021/2022;
 5. Opinia do propozycji limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2021/2022;
 6. Moduły ogólnouczelniane realizowane na poziomie studiów drugiego stopnia  jako elementy Wspólnej Oferty Dydaktycznej;
 7. Ankietyzacja oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego – informacje na temat ankietyzacji semestru zimowego i stan prac nad nowym formularzem ankiety;
 8. Opinia do wniosku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych o likwidację studiów I i II stopnia na kierunku ekonofizyka od roku akademickiego 2021/2022;
 9. Opinia do projektu programu nowych studiów podyplomowych „Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny”;
 10. Opinia do projektu modyfikacji programu Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości;
 11. Wolne wnioski

return to top