Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 17 czerwca 2024 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów odbędzie się w czwartek 17 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali 1.20 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Komunikaty Prorektorki ds. kształcenia i studentów.
 2. Opinia do projektu uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2025/2026.
 3. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów dla cyklu dydaktycznego 2024/2025:
  1. filologia klasyczna – studia stacjonarne I stopnia
  2. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
  3. geografia – studia stacjonarne I stopnia
  4. geologia – studia stacjonarne I stopnia
  5. geologia stosowana – studia stacjonarne I stopnia
  6. bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
  7. międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji – studia stacjonarne I stopnia
  8. międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji – studia stacjonarne II stopnia (w języku polskim oraz w języku angielskim)
  9. chemia – studia stacjonarne II stopnia
  10. technologia chemiczna – studia stacjonarne I stopnia
  11. informatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
  12. matematyka – studia stacjonarne I stopnia
  13. matematyka – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
  14. administracja – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
  15. administracja – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
  16. przedsiębiorczość – studia stacjonarne I stopnia
  17. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne I stopnia
  18. grafika – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 4. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów od cyklu dydaktycznego 2023/2024:
  1. biologia – studia stacjonarne II stopnia
 5. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów od cyklu dydaktycznego 2025/2026:
  1. aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi – studia stacjonarne II stopnia (w języku angielskim)
 6. Uchwała Senatu UŚ w sprawie ujednolicenia w programach studiów opisów modułów z Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej.
 7. Wolne wnioski.

return to top