Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 11 września 2023 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów odbędzie się w poniedziałek 11 września 2023 r. o godz. 9.30 w sali 1.20 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Komunikaty Prorektorki ds. kształcenia i studentów.
  2. Kalendarium prac organizacyjnych związanych z rozpoczęciem nowego roku akademickiego – najbliższe zadania (planowanie dydaktyki, IPO, ocena okresowa) oraz wizja tego co przed nami (Kongres Jakości Kształcenia, Miasto Nauki).
  3. Podsumowanie procedur związanych z awansami nauczyli akademickich na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych.
  4. Kolegium Dydaktyki Ogólnouczelnianej – założenia organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.

return to top