Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 9 marca 2023 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w czwartek 9 marca 2023 r. o godz. 13.00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sali 1.20.

Planowany porządek posiedzenia:

1.Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów.

2. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Kwalifikacyjne studia podyplomowe Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

3. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Studia podyplomowe Zarządzanie Marką – Zarządzanie Marką Pracodawcy – Zarządzanie Marką Osobistą.

4. Ocena okresowa nauczycieli akademickich 2023 – wstępne założenia dotyczące procesu opiniowania (aspekt techniczny).

5. Zaopiniowanie zmian w uchwale nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w latach 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach za rok akademicki 2021/2022.

7. Opinie w sprawie likwidacji programów studiów:

8. Opinia do wniosku inicjującego utworzenie nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych –  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

 9. Wolne wnioski.

return to top