Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pełnomocniczka Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji

Dr Marzena BĘDKOWSKA-OBŁĄK – Pełnomocniczka Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji, przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji.

 

Pełnomocnicy minionych kadencji:

Dr hab. JOLANTA SKUTNIK, prof. UŚ – Pełnomocniczka Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji w kadencji 2022-2024, przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji; zastępczyni dyrektora kierunków animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, edukacja kulturalna, etnologia i antropologia kulturowa w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji; w kadencji 2012 -2016 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, członkini senackiej Komisji ds. kształcenia oraz Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji; doktor habilitowana nauk społecznych.

Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ – Pełnomocniczka Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji w kadencji 2020-2024, przewodnicząca Komisji ds. kształcenia i studentów, przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji. Wcześniej pełniła m.in. funkcję kierowniczki niestacjonarnych studiów filologii polskiej i zastępczyni dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Języka Polskiego. Językoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, profesor UŚ, sekretarz naukowa „Forum Lingwistycznego”.

Dr. hab. Mariusz Jagielski, prof UŚ – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2018, przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych Kierunku: Prawo, był członkiem senackiej Komisji ds. kształcenia oraz Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.

Dr. hab. Alfred Czogała, prof UŚ – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016, przewodniczący Uczelnianego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, a następnie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, twórca i główny architekt Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim. Jest doktorem habilitowanym nauk matematycznych i emerytowanym pracownikiem Zakładu Algebry i Teorii Liczb w Instytucie Matematyki UŚ. Pełnił również m.in. funkcję Prodziekana ds. Matematyki i był członkiem Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Zespołu ds. dydaktyki akademickiej.

Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk – Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Systemu Bolońskiego (w latach 2009-2012) a w kadencji 2012-2016 Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji i Przewodnicząca Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Jest profesorem nauk humanistycznych i pracownikiem Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ. Pełniła również w latach 2008-2016 funkcję Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia, była Wiceprzewodniczącą senackiej Komisji ds. kształcenia oraz członkiem Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

return to top