Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 12 stycznia 2023 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sali 1.20.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów.
  2. Zaopiniowanie zmian w uchwale nr 298 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2023/2024.
  3. Zaopiniowanie zmian w uchwale nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w latach 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
  4. Opinia do wniosku inicjującego utworzenie nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Przyrodniczych: aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi, studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie).
  5. Opinia do wniosku dotyczącego utworzenia studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filologia germańska od roku akademickiego 2023/2024.
  6. Opinia do wniosku dotyczącego zmiany nazwy kierunku filologia rosyjska na filologia wschodniosłowiańska od roku akademickiego 2023/2024.
  7. Wolne wnioski.

return to top