Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Medal Uniwersytetu Śląskiego

Medal Uniwersytetu Śląskiego to odznaczenie przyznawane osobom lub instytucjom, które poprzez swoją działalność szczególnie przyczyniły się do trwałego rozwoju Uczelni, zwłaszcza poprzez:

  • umacnianie wysokiej pozycji Uniwersytetu w kraju i za granicą przez podejmowanie inicjatyw promujących uczelnię w sferze życia publicznego,
  • radykalną poprawę infrastruktury budowlanej lub aparaturowej (nowe obiekty, istotna modernizacja podnosząca walory użytkowe i estetyczne obiektów, zakup unikalnej i kosztownej aparatury badawczej, itp.),
  • wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego o dzieła unikatowe, szczególnej wartości dla nauki i sztuki, wzbogacenie kolekcji dydaktycznych, muzealnych o okazy mające szczególną wartość dla nauki,
  • rozwój kadry naukowej poprzez trwałe fundowanie stypendiów doktorskich, naukowych lub inne formy wspierania doktorantów i pracowników Uczelni,
  • trwałe fundowanie stypendiów dla studentów,
  • darowizny na rzecz Uczelni istotnie poprawiające jej sytuację materialną,
  • inne wymierne i trwałe korzyści dla Uniwersytetu.

Wzór Medalu został zaprojektowany przez profesora Jerzego Fobera z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Wnioski o przyznanie Medalu przedstawiane są rektorowi jako przewodniczącemu Kapituły Medalu do ostatniego dnia lutego każdego roku. Senat podejmuje uchwałę o przyznaniu Medalu w głosowaniu tajnym po zasięgnięciu opinii Kapituły Medalu. Odznaczenie wręczane jest przez rektora podczas uroczystości z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego.

Laureatami Medalu są:

2022 Kazimierz Karolczak (przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
2021 Marcin Krupa (prezydent Katowic)
2013 Prof. Dr. Lothar Pikulik (Uniwersytet w Trewirze)
2011 Prof. Manfred Neumann (Uniwersytet w Osnabrück)
Prof. Gunnar Borstel (Uniwersytet w Osnabrück)
2008 Piotr Uszok (prezydent Katowic)
Kazimierz Górski (prezydent Sosnowca)
2011.06.10_medal_us_021_foto_julia_agnieszka_szymala
return to top