Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Profesorowie Honorowi UŚ

Tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego przyznawany jest wybitnemu uczonemu lub wybitnemu twórcy, który wniósł znaczny wkład w rozwój Uniwersytetu lub w rozwój współpracy Uniwersytetu z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Kandydatów do tytułu mają prawo zgłaszać pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego, a zgłoszenie zawierające szczegółowe uzasadnienie merytoryczne winno być rekomendowane podpisem przez co najmniej pięciu pracowników naukowo-dydaktycznych. Zgłoszenie kandydata składa się do JM Rektora do końca kwietnia każdego roku. Dokumentację nadania tytułu prowadzi Gabinet Rektora. Uchwałę o nadaniu tytułu podejmuje Senat w głosowaniu tajnym, po zasięgnięciu opinii kapituły tytułu, w skład której wchodzą JM Rektor oraz przewodniczący komisji senackich. Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego otrzymuje legitymację oraz dyplom, których wręczenie następuje w czasie inauguracji roku akademickiego.

Profesorowie Honorowi UŚ:

2023
Prof. dr hab. Barbara Kożusznik (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Stefan Zabierowski (Uniwersytet Śląski)

2022
Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Warszawski)

2021
Prof. dr hab. Teofil Jesionowski (Politechnika Poznańska)

2019
Prof. dr hab. Adam Lityński (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Józef Ciągwa (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja (Uniwersytet Śląski)

2018
Prof. dr hab. Alicja Ratuszna (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Roman Ger (Uniwersytet Śląski)

2015
Prof. zw. dr hab. Józef Bańka (Uniwersytet Śląski)
Prof. zw. dr hab. Jerzy Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. zw. dr hab. Jerzy Chmielowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. zw. dr. hab. Czesław Głombik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Kłak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Prof. dr hab. Jan Štěpán (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

2014
Prof. PhDr. Zlatica Plašienkowa, PhD (Uniwersytet Komeński w Bratysławie)
Prof. PhDr. Vladimir Leško (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach)
Doc. dr Adam W. Jarosz (Uniwersytet Śląski)

2013
Prof. Dr Wolfgang Kleemann (Uniwersytet Duisberg-Essen)

2012
Prof. Daniela Fobel (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy)
Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy)

2011
Prof. Leonard Neuger (Uniwersytet Sztokholmski)
Prof. Dr hab. Gerhard Banse (Karlsruher Institute of Technology)
Prof. Mag. DDr. Heinrich Badura (prezydent Europejskiej Akademii Badań nad Życiem, Integracją i Społeczeństwem Obywatelskim)

2010
Prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń (Uniwersytet Śląski)

2009
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik (Uniwersytet Śląski)

2008
Prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan (Uniwersytet Śląski)

return to top