Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziekani i prodziekani

Wydział Humanistyczny

Dziekan prof. dr hab. Krzysztof Jarosz

Prodziekan ds. kształcenia i studentów  prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski

Prodziekan ds. rozwoju naukowego prof. dr hab. Adam Dziadek

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ

Prodziekan ds. wymiany akademickiej dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ

 

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dziekan prof. dr hab. Leszek Marynowski

Prodziekan ds. kształcenia i studentów dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Piotr Świątek

Prodziekan ds. promocji i rozwoju dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ

 

Wydział Nauk Społecznych

Dziekan prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Prodziekan ds. kształcenia i studentów dr Małgorzata Tyrybon

Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ

Prodziekan ds. strategii i promocji dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ

 

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dziekan prof. dr hab. Danuta Stróż

Prodziekan ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ

Prodziekan ds. badań naukowych prof. dr hab. Jerzy Dajka

 

Wydział Prawa i Administracji

Dziekan prof. dr hab. Czesław Martysz

Prodziekan ds. kształcenia i studentów dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

Prodziekan ds. badań naukowych dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

 

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dziekan dr hab. Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ

Prodziekan ds. kształcenia i studentów dr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ

Prodziekan ds. twórczości artystycznej i umiędzynarodowienia dr hab. Małgorzata Kaniowska, prof. UŚ

Prodziekan ds. rozwoju, promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ

 

Wydział Teologiczny

Dziekan ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ

Prodziekan ds. kształcenia i studentów dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ

 

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Dziekan dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ

Prodziekan ds. kształcenia i studentów mgr Ernest Wilde

Prodziekan ds. umiędzynarodowienia i organizacji dr inż. Olaf Flak, prof. UŚ

Prodziekan ds. sztuki prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

 

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Dziekan dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ

Prodziekan dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ

 

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Dziekan dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ

return to top